11 C
Novi Sad
utorak, 21. septembra, 2021.

Kako će fabrika “Linglong” kontrolisati zagađenje voda?

Popularno

Kompanija “Linglong International Europe” doo Zrenjanin je saopštila da se prečišćavanje otpadnih voda ubraja u njene redovne zakonske obaveze kada je reč o zaštiti životne sredine i kontrolisanom uticaju na životnu sredinu.

Takođe, kompanija navodi da će u sklopu svojih obaveza uraditi i aspekt praćenja stanja voda i pre no što počne sa planiranom proizvodnjom pneumatika.

U ovoj kineskoj kompaniji dodaju da su ispunili svoju obavezu izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Zainteresovana javnost je u zakonom predviđenom roku upućivala svoja pitanja o sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Pritom je bilo upućeno preko 50 pitanja o temi vode i uređenja sprečavanja zagađenja voda. O uticaju projekta na vodosnabdevanje postavljeno je 36 pitanja, a o prečišćavanju otpadnih voda i zagađenju površinskih i podzemnih voda 24 pitanja.

Prema objašnjenju koje je portal zrenjaninski.com dobio u kompaniji, pitanje uređenja otpadnih voda i uticaja na vode je definisano u dve vremenske faze. Postoje propisane mere zaštite životne sredine u toku izgradnje kompleksa i u toku faze rada kompleksa, odnosno proizvodnje pneumatika.

Koje su to mere u toku izgradnje objekta?

U toku izgradnje ne sme se zagaditi voda bilo koje vrste. Stoga se pri održavanju građevinskih mašina i pri dopuni goriva, ulja i rashladnih tečnosti moraju koristiti zaštitne posude koje će sakupiti eventualno prosuto gorivo. Takođe, ne smeju postojati nikakvi kanalizacioni ispusti u obližnji vodotok, odnosno Begej. Zatim, u slučaju iznenadnih poplava, odnosno visokih voda, treba voditi računa da te visoke vode “ne pokupe” sa sobom neka zagađenja pri spuštanju nivoa voda. Ipak, objekti kompanije “Linglong International Europe” ne nalaze se na području ugroženom od visokih voda i poplava od Begeja.

Prema rečima nadležnih u kompaniji, pre otpočinjanja rada proizvodnog pogona, uradiće se i analiza vode iz Aleksandrovačkog kanala. U njega će se, naime, u budućnosti ulivati otpadne vode iz fabrike. Ta analiza je neophodna kako bi se utvrdio kvalitet vode u kanalu pre rada fabrike. Važna je i da bi kompanija mogla da ima referentne vrednosti radi poređenja uticaja na kvalitet voda u Aleksandrovačkom kanalu. Taj kanal je, nažalost, veoma opterećen zagađivanjem jer se u njega sliva kanalizacija grada, kao i otpadne vode drugih industrija.

Bitno je istaći da je grad Zrenjanin doneo odluku o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih komunalnih voda grada. S druge strane, “Linglong International Europe” će imati svoje samostalno postrojenje za prečišćavanje, kako otpadne sanitarne, tako i otpadne vode iz proizvodnje.

“Prečišćena otpadna voda će se moći opet upotrebljavati, kao reciklirana. Stoga će i sama količina prečišćene otpadne koja se ispušta biti svedena na minimum”, uveravaju u kompaniji.

Od čega će se sastojati postrojenje za tretman industrijskih otpadnih voda?

Mere u toku rada postrojenja podrazumevaju adekvatan rad i montažu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje će prečišćavati proizvodne vode, kao i kontaminirane atmosferske vode. Postrojenje treba da prečisti vode tako da parametri budu u okviru propisanih graničnih vrednosti pre no što budu ispuštene u kanal.

Postrojenje za tretman industrijskih otpadnih voda će se sastojati od jednog objekta, tri betonska otvorena ukopana rezervoara i prateće tehnološke opreme. Ona je neophodna za nesmetan rad postrojenja. Sva merna oprema će biti adekvatno instalirana, te će uzorkovanje i praćenje stanja kvaliteta voda biti standardizovano.

Takođe, Zakon o vodama sa svojim podzakonskim aktima jasno propisuje obaveze kompanije i zahteve koji moraju biti ispunjeni. Propisuje i izveštavanje o aktivnostima zaštite voda.

Na kraju – svaki trud i napor da se smanji uticaj zagađenja i poboljša kvalitet postojećeg stanja kanala i vodotoka generalno treba da bude jedan od glavnih ciljeva kompanije “Linglong Inetrnational Europe”. To treba da bude cilj i ostalih privrednih subjekata, kao i samih građana Zrenjanina.

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovdje unesite svoje ime

Poslednje objave

Sremska Rača, selo bogate istorije, nestaje ili čeka bolju budućnost?

Sremska Rača je naselje u Srbiji u opštini Sremska Mitrovica u Sremskom okrugu i 35 km je udaljena od...

Možda vam se svidi: